Yrkeskompetens

  • Delkurs 4 är planerad till 22/1 kl 7,00
  • Delkurs 3 är planerad till 29/1 kl 7,00
  • Delkurs 5 är planerad till 12/2 kl 7,00
  • Delkurs 2 är planerad till 19/2 kl 7,00
  • Delkurs 3 är planerad till 20/2 kl 7,00
  • Delkurs 1 är planerad till 26/2 kl 7,00
  • Delkurs 5 är planerad till 5/3 kl 7,00
Yrkeskompetens_salekarr