Yrkesutbildning

YKB Grund start 23/1 2023 kl 8,00 Fullbokad

YKB Grund start 20/3 2023 kl 8,00

Yrkesutbildning

Yrkeskompetens grundutbildning 140/280 tim

Fortbildning Yrkeskompetens (repition) 5 tillfälle ´a 7 tim (kan delas på 5år)

Arbete på väg 8 tim  kl 7,00  Ring

Truck utbildning

Lastbilar_yrkesutbildning_salekarr