Yrkesutbildning

Yrkeskompetens grundutbildning 140/280 tim

Fortbildning Yrkeskompetens (repition) 5 tillfälle ´a 7 tim (kan delas på 5år)

Arbete på väg 8 tim  kl 7,00 den 10/3 Ring

Truck utbildning

Lastbilar_yrkesutbildning_salekarr